rond en rond

In onze drukke Westerse wereld is de Oosterse Shiatsu een verademing. Shiatsu brengt rust en ontspanning in je leven.

Bij de Oosterse geneeskunst gaat men op zoek naar de oorzaak en bestrijdt men niet alleen de symptomen. Hierbij richt men zich niet alleen op de fysieke mens, maar op alle factoren die invloed hebben op het welzijn; lichamelijk, emotioneel, geestelijk en spiritueel.

De shiatsubehandeling is er op gericht, het zelfherstellende vermogen van ons lichaam weer op gang te helpen en ook te houden.

Een shiatsubehandeling ondergaan is een intense, ontspannende en leerzame ervaring. Shiatsu maakt de samenhang tussen de lichamelijke klachten en de psyche voelbaar en duidelijk. Het werkt niet alleen op het moment van de behandeling zelf maar ook daarna en stimuleert een mens om zelf verantwoordelijkheid voor eigen gezondheid te dragen. Door te leren wat we voelen en om signalen (tijdig) te herkennen, ook met diepere pijnlijke of emotionele problemen.

Shiatsu is altijd prettig om te ondergaan. U hoeft geen specifieke klachten te hebben. Het versterkt uw basisconditie, vitaliseert, ontspant, kalmeert en verbetert het lichaamsbewustzijn.

Verschil met andere therapiën?
Terwijl de Westerse therapeut vaak gericht is om een klacht te verhelpen, zoekt een Shiatsu therapeut, evenals een Traditionele Chinese Geneeskundig (TCG) en Tuina therapeut, vooral naar de oorzaak. Door te voelen, te luisteren en te kijken naar signalen die het lichaam afgeeft. Elk signaal is gerelateerd aan een orgaan.

Door de behandeling worden lichaam, geest en emotie in balans gebracht.
De ervaring heeft uitgewezen dat dit een langdurig, stabiel resultaat oplevert en niet slechts een kortstondige, directe verlichting geeft.

De filosofie van shiatsu
Shiatsu is niet zo maar een massagevorm het is een totale filosofie.

Ons lichaam wordt niet alleen aangestuurd door hersenen, spieren en organen. Onze psychologische balans draagt in belangrijke mate bij tot onze lichamelijke gesteldheid.
Klachten uiten zich meestal fysiek, maar de oorzaak kan ergens anders liggen. Door te behandelen probeer ik de interne balans te verbeteren of te herstellen.

Ik vind het belangrijk dat bij de behandeling gekeken wordt naar het totaal van de cliënt. De cliënt is meer dan alleen maar zijn of haar aandoening. Bij shiatsu wordt
gewerkt met de cliënt als uniek persoon, waarbij ook de invloeden van alledag meegenomen worden.

Om de gewenste verandering teweeg te brengen is het belangrijk om goed te luisteren naar de signalen die uw lichaam u geeft en dit in alle openheid te delen.

                                                                            Genees de oorzaak, niet het gevolg


In de Oosterse geneeskunst werd een orgaan niet zozeer bekeken aan de hand van hun werking op zichzelf, maar eerder aan de hand van de functie in relatie tot de andere organen. Zo staan de longen in een sterke relatie met de huid. Astma en huidallergie gaan vaak samen. In het westen wordt zo'n patiënt dan behandeld door een longarts. Door medicijnen treedt er verbetering op van de cara-klachten, maar helaas ontstaat er eczeem. De longarts kan dit niet verhelpen en stuurt de patiënt door naar een huidspecialist. Deze onderdrukt het probleem met medicijnen zodat het zich weer aan de binnenkant uit: longklachten. Er wordt niet naar de onderliggende oorzaak gezocht, het symptoom wordt bestreden.

Het staat vast dat Shiatsu de werking van het zenuwstelsel reguleert, weerstand van het lichaam verhoogt, bloedcirculatie verbetert en zo weefsels reinigt en het lichaam versoepelt, en het bevordert de natuurlijke energiestroom in het lichaam.

 

 

Adres